Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013
A teacher is talking to the father of one of his pupils:

-Sir, I've asked you to come because I've discovered that your son cheats in the tests.

-That's impossible! My son, Peter does not copy anyone else's work. I am sure you are mistaken, if you will pardon my saying so.
-May I show you proof so that we can both be sure? For example, here is a history test; the answers are copied from the paper of his friend David. Look at the first answer on both papers.
The question was: Who came after Napoleon? David's answer is: Louis XVIII; Peter's answer is also : Louis XVIII. 
- Aha! But it was Louis XVIII.
- That is true, but look at the second answer. The question was : Where did Napoleon achieve his greatest victory? David's answer is:  London; Peter's answer is also : London.
- Yes, I see them both ... but that's purely coincidence. It's not sufficient proof to accuse my son of copying!
-Ahh, but wait, sir, until you see the third answer, The question was: Where did Napoleon die? David's answer is : I don't know, and Peter's answer: Neither do I.

(discover = ανακαλύπτω, cheat in the test = κλέβω στο τεστ, 
you are mistaken =  κάνετε λάθος, proof = απόδειξη, achieve = κατορθώνω, victory = νίκη,  both = και τα δυο, purely coincidence = απλώς σύμπτωση, sufficient = επαρκής, accuse =  κατηγορώ,

neither do I = ούτε κι εγώ ) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...