Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016

B' class: Alphabet Songs - The Letter Ww(ντάμπλγοιυ)


Γ' class: Κτητικά Επίθετα( Possessive Adjectives)
Eγώ                                                    (Δικός -ή -ό) μου
Εσύ                                                     (Δικός -ή - ό) σου
Αυτός                                                  (Δικός - ή - ό) του
Αυτή                                                   (Δικός - ή - ό) της
Αυτό                                                   (Δικός - ή - ό) του
Εμείς                                                   (Δικός - ή - ό) μας
Εσείς                                                  (Δικός - ή -ό) σας
Αυτοί -ές- ά                                          (Δικός - ή - ό) τους

E' class:James Arthur: Impossible - Simple Past

video by :iPredictAVictim

I remember years ago
Someone told me I should take
Caution when it comes to love
I did

And you were strong and I was not
My illusion, my mistake
I was careless, I forgot
I did

And now when all is done
There is nothing to say
You have gone and so effortlessly
You have won
You can go ahead tell them

Tell them all I know now
Shout it from the roof tops
Write it on the sky line
All we had is gone now

Tell them I was happy
And my heart is broken
All my scars are open
Tell them what I hoped would be
Impossible, impossible
Impossible, impossible

Falling out of love is hard
Falling for betrayal is worse
Broken trust and broken hearts
I know, I know...
Thinking all you need is there
Building faith on love and words
Empty promises will wear
I know, I know...

And now when all is gone
There is nothing to say

And if you're done with embarrassing me
On your own you can go ahead tell them

Tell them all I know now
Shout it from the roof tops
Write it on the sky line
All we had is gone now

Tell them I was happy
And my heart is broken
All my scars are open
Tell them what I hoped would be
Impossible, impossible
Impossible, impossible

I remember years ago
Someone told me I should take
Caution when it comes to love
I did

Tell them all I know now
Shout it from the roof tops
Write it on the sky line
All we had is gone now

Tell them I was happy
And my heart is broken
Aaaawwwwwaaww what I hoped would be
Impossible, impossible
Impossible, impossible
Impossible, impossible
Impossible, impossible
Θυμάμαι πριν χρόνια
Κάποιος μου είπε πως πρέπει να
Προσέχω όταν πρόκειται για αγάπη
Το έκανα

Και εσύ ήσουν δυνατή, ενώ εγώ όχι
Η αυταπάτη μου, το λάθος μου
Ήμουν απρόσεκτος, ξέχασα
Το έκανα

Και τώρα όταν όλα έχουν τελειώσει
Δεν υπάρχει τίποτα να πω
Έφυγες και χωρίς προσπάθεια
Νίκησες
Συνέχισε, λοιπόν, και πες τους

Πες τους όσα ξέρω τώρα
Φώναξέ το από τις στέγες
Γράψ’ το στον ορίζοντα
Ό,τι είχαμε τελείωσε τώρα

Πες τους ότι ήμουν ευτυχισμένος
Και η καρδιά μου ράγισε
Όλες οι πληγές μου είναι ανοιχτές
Πες τους πως αυτό που ήλπιζα θα ήταν
Αδύνατο, αδύνατο
Αδύνατο, αδύνατο

Να πάψουν να σε αγαπούν είναι σκληρό
Να σε προδώσουν είναι χειρότερο
Χωρίς εμπιστοσύνη και με ραγισμένες καρδιές
Ξέρω, ξέρω…
Πιστεύοντας πως ό,τι χρειάζεσαι βρίσκεται εκεί
Οικοδομώντας πίστη πάνω στην αγάπη και σε λόγια
Οι κενές υποσχέσεις θα φθαρούν
Ξέρω, ξέρω…

Και τώρα που όλα έχουν τελειώσει
Δεν υπάρχει κάτι να ειπωθεί

Και αν τελείωσες να με ντροπιάζεις
Πήγαινε από μόνη σου και πες τους

Πες τους όσα ξέρω τώρα
Φώναξέ το από τις στέγες
Γράψ’ το στον ορίζοντα
Ό,τι είχαμε τελείωσε τώρα

Πες τους ότι ήμουν ευτυχισμένος
Και η καρδιά μου ράγισε
Όλες οι πληγές μου είναι ανοιχτές
Πες τους πως αυτό που ήλπιζα θα ήταν
Αδύνατο, αδύνατο
Αδύνατο, αδύνατο

Θυμάμαι πριν χρόνια
Κάποιος μου είπε πως πρέπει να
Προσέχω όταν έρχεται η αγάπη
Το έκανα

Πες τους όσα ξέρω τώρα
Φώναξέ το από τις στέγες
Γράψ’ το στον ορίζοντα
Ό,τι είχαμε τελείωσε τώρα

Πες τους ότι ήμουν ευτυχισμένος
Και η καρδιά μου ράγισε
Ωωωωωω αυτό που ήλπιζα θα ήταν
Αδύνατο, αδύνατο
Αδύνατο, αδύνατο
Αδύνατο, αδύνατο
Αδύνατο, αδύνατο

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...