Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2013

ST' class: listening practice

Let's listen to this beautiful song and find the missing words!

VIDEO MADE byMaurizio Barbieri
Now, check the lyrics!

...and sing along!

                            video by: music ESL

                       SMILE                                 ΧΑΜΟΓΕΛΑ

Smile, without a reason why.              Χαμογέλα, χωρίς κανένα λόγο.
Love, as if you were a child,              Αγάπησε, σαν να ήσουν παιδί,
Smile, no matter what they tell you.   Χαμογέλα, (αγνοώντας) ό,τι κι αν σου λένε. 
Don't listen to a word they say            Μην ακούς ούτε λέξη από αυτά που λένε οι άλλοι
'cause life is beautiful that way.          Επειδή η ζωή είναι όμορφη με αυτόν τον τρόπο.
Tears, a tidal wave of tears.              Δάκρυα, ένα παλιρροιακό κύμα από δάκρυα.
Light, that slowly disappears.            Φως, το οποίο αργά εξαφανίζεται.
Wait, before you close the curtain.   Περίμενε, πριν κλείσεις την κουρτίνα.(την αυλαία)
There's still another game to play    Υπάρχει ένα ακόμη παιχνίδι να παίξουμε
And life is beautiful that way.   
Και η ζωή είναι όμορφη με αυτόν τον τροπο.


Here with his eyes forevermore.       Εδώ με τα μάτια του παντοτινά.
I will always be as close as you        Θα είμαι πάντα τόσο κοντά όσο 
remember from before.                     θυμάσαι από παλιά.
Now that you're out there on your own  Τώρα που είσαι εκεί έξω μόνος σου
Remember what is real and               Θυμήσου πως ό,τι είναι πραγματικό και
what we dream is love alone.              ό,τι ονειρευόμαστε είναι μόνον η αγάπη.Keep the laughter in your eyes         Κράτησε το γέλιο στα μάτια σου
Soon your long awaited prize          Σύντομα το πολυαναμενόμενο βραβείο σου(θα έρθει)
We'll forget about our sorrows         Θα ξεχάσουμε τις λύπες μας
And think about a brighter day         Και θα σκεφτούμε μια φωτεινότερη μέρα
'cause life is beautiful that way.        Επειδή η ζωή είναι όμορφη με αυτόν τον τρόπο.We'll forget about our sorrows          Θα ξεχάσουμε τις λύπες μας
And think about a brighter day,         Και θα σκεφτούμε μια φωτεινότερη μέρα,
'cause life is beautiful that way.          Επειδή η ζωή είναι όμορφη με αυτόν τον τρόπο.There's still another game to play      Υπάρχει ακόμη ένα  παιχνίδι να παίξουμε
And life is beautiful that way.            Και η ζωή είναι όμορφη με αυτόν τον τρόπο.

''Let it be'', by the Beatles.


video made by: WORLDMUSICHANNEL


LET IT BE                                                       ΑΦΗΣΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΝΑ ΚΥΛΗΣΟΥΝ
                                                            
When I find myself in times of trouble,          Όταν αντιμετωπίζω δυσκολίες,
 Mother Mary comes to me                           Η Μητέρα Μαρία έρχεται σε εμένα
Speaking words of wisdom,                           λέγοντας λόγια σοφά,

 let it be.                                                       άφησε τα πράγματα να κυλήσουν. 
And in my hour of darkness                         Και τις ώρες που βρίσκομαι στο σκοτάδι
she is standing right in front of me               αυτή στέκεται ακριβώς μπροστά μου
Speaking words of wisdom,                          λέγοντας λόγια σοφά,

let it be.                                                        άφησε τα πράγματα να κυλήσουν. 
Let it be, let it be, let it be, let it be.              Άφησε τα πράγματα να κυλήσουν. 
Whisper words of wisdom,                            ψυθίρισε λόγια σοφίας,

 let it be                                                        άφησε τα πράγματα να κυλήσουν. 


And when the broken hearted people           Και όταν οι πληγωμένοι άνθρωποι

 living in the world agree                               που ζουν στον κόσμο συμφωνήσουν
There will be an answer,                               Θα υπάρξει μια απάντηση,

 let it be.                                                        άφησε τα πράγματα να κυλήσουν. 
For though they may be parted,                   Γιατί αν και μπορεί να είναι χώρια,

there is still a chance that they will see        υπάρχει ακόμη μια πιθανότητα ότι θα καταλάβουν
There will be an answer,                               (ότι) θα υπάρξει μια απάντηση,

 let it be.                                                         άφησε τα πράγματα να κυλήσουν. 
Let it be, let it be, let it be, let it be                Άφησε τα πράγματα να κυλήσουν 
There will be an answer,                               θα υπάρξει μια απάντηση,

 let it be.                                                         άφησε τα πράγματα να κυλήσουν.  
Let it be, let it be, let it be, let it be                Άφησε τα πράγματα να κυλήσουν 
Whisper words of wisdom,                            Ψυθίρισε λόγια σοφίας,

 let it be                                                             άφησε τα πράγματα να κυλήσουν


Let it be, let it be, let it be, let it be                άφησε τα πράγματα να κυλήσουν
Whisper words of wisdom,                             Ψυθίρισε λόγια σοφίας,

 let it be                                                         άφησε τα πράγματα να κυλήσουν.


And when the night is cloudy                       Και όταν η νύχτα είναι συννεφιασμένη

there is still a light that shines on me           υπάρχει ακόμη ένα φως που λάμπει επάνω μου
Shine until tomorrow,                                   λάμψε μέχρι αύριο,

let it be.                                                        άφησε τα πράγματα να κυλήσουν.
I wake up to the sound of music,                  Ξυπνώ στον ήχο της μουσικής,

Mother Mary comes to me                            η Μητέρα Μαρία έρχεται προς εμένα
Speaking words of wisdom,                          λέγοντας λόγια αγάπης ,

let it be.                                                         άφησε τα πράγματα να κυλήσουν.
Let it be, let it be, let it be, yeah, let it be      άφησε τα πράγματα να κυλήσουν
There will be an answer,                               Θα υπάρξει μια απάντηση,

let it be.                                                         άφησε τα πράγματα να κυλήσουν.
Let it be, let it be, let it be, yeah, let it be      Άφησε τα πράγματα να κυλήσουν
Whisper words of wisdom,                            Ψυθίρισε λόγια σοφίας,

let it be.                                                        άφησε τα πράγματα να κυλήσουν

(wise = σοφός-ή-ό / wisdom = σοφία / words of wisdom = λόγια σοφά, λόγια σοφίας)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...