Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014

ST' CLASS UNIT 6: ME, MYSELF AND MY FUTURE JOB

Click on the pictures to watch the videos about jobs!                                                                       Jobs from the past...                             Remember...
''I WILL SURVIVE!'' BY GLORIA GAYNOR

At first I was afraid I was petrified
Στην αρχή φοβόμουν, ήμουν απολιθωμένη
Kept thinking I could never live without you by my side
Συνέχεια σκεφτόμουν ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να ζήσω χωρίς εσένα στο πλευρό μου
But then I spent so many nights
Αλλά μετά πέρασα τόσες νύχτες
Thinking how you did me wrong
Σκεφτόμενη πόσο λάθος μου φέρθηκες
And I grew strong
Κι έγινα δυνατότερη
And I learned how to get along
Και έμαθα πως να τα βγάζω πέρα

And now you're back
Και τώρα είσαι πίσω
from outer space
(εμφανίστηκες) από το διάστημα
I just walked in to find you here with that sad look upon your face
Μόλις μπήκα μέσα και σε βρήκα εδώ με ένα λυπηρό βλέμμα στο πρόσωπό σου
I should have changed that stupid lock
Έπρεπε να είχα αλλάξει αυτήν την ανόητη κλειδαριά
I should have made you leave your key
Έπρεπε να σε είχα αναγκάσει να αφήσεις το κλειδί σου
I was gone for just one second and you're back to bother me
Έφυγα για μόλις ένα δευτερόλεπτο και ήρθες πίσω να με ενοχλήσεις

Go on now, go walk out the door
Φύγε τώρα, βγες έξω από την πόρτα
Just turn around now
Απλά κάνε μεταβολή τώρα αμέσως
'Cause you're not welcome anymore
Γιατί δεν είσαι ευπρόσδεκτος πια
Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye
Δεν είσαι αυτός που προσπάθησε να με πληγώσει με ένα αντίο
Do you think I'd crumble
Πίστευες ότι θα κατέρρεα
Did you think I'd lay down and die?
Πίστευες ότι θα ξάπλωνα κάτω και θα πέθαινα;

Oh no, not I. I will survive
Ω, όχι! Εγώ θα επιβιώσω
Oh as long as I know how to love
Ω εφόσον γνωρίζω πώς να αγαπώ
I know I'll stay alive
Γνωρίζω πως θα μείνω ζωντανή
I've got all my life to live
Έχω όλη τη ζωή μπροστά μου 
I've got all my love to give and I'll survive
Έχω όλη την αγάπη μου να δώσω και θα επιβιώσω
I will survive
Θα επιβιώσω,
I will survive!
Θα επιβιώσω!

It took all strength I had not to fall apart
Μου πήρε όλη τη δύναμη που είχα να μην καταρρεύσω
Kept trying  hard to mend the pieces of my broken heart
Συνέχισα να προσπαθώ σκληρά για να συναρμολογήσω τα κομμάτια της ''σπασμένης'' μου καρδιάς
And I spent oh so many nights
Και πέρασα τόσες νύχτες
Just feeling sorry for myself, I used to cry
να λυπάμαι τον εαυτό μου, συνήθιζα να κλαίω
But now I hold my head up high
Αλλά τώρα ξανασηκώνω το κεφάλι μου

And you see me, somebody new
Και βλέπεις εμένα, ένα καινούργιο άτομο
I'm not that chained up little girl who's still in love with you
Δεν είμαι εκείνο το αλυσοδεμένο κοριτσάκι που είναι ακόμη ερωτευμένο μαζί σου
And so you felt like dropping in
Κι έτσι ένιωσες την ανάγκη να μ' επισκεφθείς 
And just expect me to be free
Και περίμενες να είμαι διαθέσιμη
Now I'm saving all my lovin' for someone who's loving me
Τώρα κρατάω όλη την αγάπη μου για κάποιον που με αγαπάει

Go on now, go walk out the door
Πήγαινε τώρα, πήγαινε βγες έξω από την πόρτα
Just turn around now
Απλά κάνε μεταβολή τώρα
'Cause you're not welcome anymore
Γιατί δεν είσαι ευπρόσδεκτος πια
Weren't you the one who tried to crush me with goodbye
Εσύ δεν ήσουν αυτός που προσπάθησε να με συνθλίψει με ένα αντίο
Do you think I'd crumble
Νομίζεις ότι  θα κατέρρεα;
Did you think I'd lay down and die?
Πίστευες ότι θα ξάπλωνα κάτω και θα πέθαινα;

 Oh no, not I. I will survive
Oh as long as I know how to love
I know I'll stay alive
I've got all my life to live
I've got all my love to give and I'll survive
I will survive, Oh

Go on now, go walk out the door
Just turn around now
'Cause you're not welcome anymore
Weren't you the one who tried to crush me with goodbye
Do you think I'd crumble
Did you think I'd lay down and die?

Oh no, not I. I will survive
Oh as long as I know how to love
I know I'll stay alive
I've got all my life to live
I've got all my love to give and I'll survive
I will survive,
I will survive!

It took all the strength I had not to fall apart
Kept trying' hard to mend the pieces of my broken heart
And I spent oh so many nights
Just feeling sorry for myself, I used to cry
But now I hold my head up high
And you see me, somebody new
I'm not that chained up little girl who's still in love with you
And so you felt like dropping in
And just expect me to be free
Now I'm saving all my lovin' for someone who's loving me

Go on now, go walk out the door
Just turn around now
'Cause you're not welcome anymore
Weren't you the one who tried to crush me with goodbye
Do you think I'd crumble
Did you think I'd lay down and die?

Oh no, not I. I will survive
Oh as long as I know how to love
I know I'll stay alive
I've got all my life to live
I've got all my love to give and I will survive
I I I WILL survive

(fading ending:)
Go on now, go walk out the door
Just turn around now
'Cause you're not welcome anymore
Weren't you the one who tried to crush me with goodbye
Do you think I'd crumble
Did you think I'd lay down and die?


                              

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...