Σάββατο, 13 Απριλίου 2013

English proverbs
and


How many of these English proverbs exist in the Greek language? (Πόσες από αυτές τις Αγγλικές παροιμίες υπάρχουν στην Ελληνική γλώσσα;)
What's the equivalent Greek proverb?(Ποια είναι η αντίστοιχη Ελληνική παροιμία;)


Honesty pays. - Η εντιμότητα ανταμείβει.


Familiarity breeds contemn. - Η πολλή οικειότητα επιφέρει την περιφρόνηση.


A bird in the hand is worth two in the bush. - Ενα πουλί στο χέρι αξίζει όσο δύο στον θάμνο.


He killed two birds with one stone. -  Αυτός σκότωσε δύο πουλιά με μια πέτρα.


You've laid your bed, you'll lie on it! - Έστρωσες το κρεβάτι σου, θα ξαπλώσεις σε αυτό!

You can take a horse to water but you can't make it drink. - Μπορείς να πας ένα άλογο για νερό, αλλά δεν μπορείς να το αναγκάσεις να πιει.

You can't teach an old dog new tricks. -  Δεν μπορείς να διδάξεις σε ένα γέρικο σκυλί νέα κόλπα.


An apple a day keeps the doctor away. - Ένα μήλο την ημέρα κρατάει το γιατρό μακριά.


It's the early bird that catches the worm. -  Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλήκι.

When the cat is away, the mice can play. - Όταν λείπει η γάτα, τα ποντίκια μπορούν να παίξουν.


All work and no play makes Jack a dull boy. -  Μόνο δουλειά και καθόλου παιχνίδι κάνει τον Τζακ βαρετό αγόρι.

You can never judge a man by appearance.   -  Δεν μπορείς ποτέ να κρίνεις έναν άνθρωπο από την εμφάνιση.


You cannot judge a book by its cover.  -  Δεν μπορείς να κρίνεις ένα βιβλίο από το εξώφυλλό του.

Healthy in body, healthy in mind. - Υγιής στο σώμα, υγιής στο μυαλό.
     


WATCH THIS EASTER STORY!


THE EASTER STORY: CLICK, WATCH AND DO THE ACTIVITIES ABOUT EASTER

EASTER ACTIVITIES


CHRISTMAS ACTIVITIES


THE EASTER STORY

EASTER CARDS: CLICK AND LOOK AT THIS WONDERFUL COLLECTION OF EASTER- AND OTHER - CARDS

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...