Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013

"Imagine" by John Lennon


By kimokamal5

 ''Imagine'' by John Lennon
(Φαντάσου) 

Imagine there's no heaven


Φαντάσου ότι δεν υπάρχει παράδεισος

It's easy if you try
Είναι εύκολο αν προσπαθήσεις

No hell below us
Δεν υπάρχει κόλαση κάτω από εμάς

Above us only sky
Πάνω από εμάς μόνο ουρανός

Imagine all the people
Φαντάσου όλοι οι άνθρωποι 

Living for today...
Να ζουν για το σήμερα...

Imagine there's no countries
Φαντάσου να μην υπάρχουν σύνορα

It isn't hard to do
Δεν είναι δύσκολο να το κάνεις

Nothing to kill or die for
Τίποτα να σκοτώσεις ή να πεθάνεις γι' αυτό

And no religion too
 Και ούτε θρησκεία επίσης

Imagine all the people
Φαντάσου όλοι οι άνθρωποι 
 
Living life in peace...
Να ζουν ειρηνικά...

You may say I'm a dreamer
Ίσως να πεις ότι είμαι ονειροπόλος

But I'm not the only one
Αλλά δεν είμαι ο μοναδικός

I hope someday you'll join us
Ελπίζω ότι μια μέρα θα έρθεις στην παρέα μας

And the world will be as one
Κι ο κόσμος θα γίνει ένα 


Imagine no possessions
Φαντάσου να μην υπάρχουν υπάρχοντα

I wonder if you can
Αναρωτιέμαι αν μπορείς

No need for greed or hunger
Να μην υπάρχει ανάγκη για απληστία ή πείνα

A brotherhood of man
Μια αδελφοσύνη μεταξύ των ανθρώπων

Imagine all the people
Φαντάσου όλοι οι άνθρωποι 

Sharing all the world...
Να μοιράζονται όλο τον κόσμο...
You may say I'm a dreamer
Ίσως να πεις ότι είμαι ονειροπόλος

But I'm not the only one
Αλλά δεν είμαι ο μοναδικός

I hope someday you'll join us
Ελπίζω ότι μια μέρα θα έρθεις στην παρέα μας

And the world will live as one
Κι ο κόσμος θα ζήσει σαν ένα


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...