Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015


                                                          video by Rasty Adem


  ''Imagine'' by  
(Φαντάσου)

John Lennon


Imagine there's no heaven
Φαντάσου ότι δεν υπάρχει παράδεισος

It's easy if you try
Είναι εύκολο αν προσπαθήσεις

No hell below us
Δεν υπάρχει κόλαση κάτω από εμάς

Above us only sky
Πάνω από εμάς μόνο ουρανός

Imagine all the people
Φαντάσου όλοι οι άνθρωποι 

Living for today...
Να ζουν για το σήμερα...

Imagine there's no countries
Φαντάσου να μην υπάρχουν σύνορα

It isn't hard to do
Δεν είναι δύσκολο να το κάνεις

Nothing to kill or die for
Τίποτα να σκοτώσεις ή να πεθάνεις γι' αυτό

And no religion too
 Και ούτε θρησκεία επίσης

Imagine all the people
Φαντάσου όλοι οι άνθρωποι 
 
Living life in peace...
Να ζουν ειρηνικά...

You may say I'm a dreamer
Ίσως να πεις ότι είμαι ονειροπόλος

But I'm not the only one
Αλλά δεν είμαι ο μοναδικός

I hope someday you'll join us
Ελπίζω ότι μια μέρα θα έρθεις στην παρέα μας

And the world will be as one
Κι ο κόσμος θα γίνει ένα 


Imagine no possessions
Φαντάσου να μην υπάρχουν υπάρχοντα

I wonder if you can
Αναρωτιέμαι αν μπορείς

No need for greed or hunger
Να μην υπάρχει ανάγκη για απληστία ή πείνα

A brotherhood of man
Μια αδελφοσύνη μεταξύ των ανθρώπων

Imagine all the people
Φαντάσου όλοι οι άνθρωποι 

Sharing all the world...
Να μοιράζονται όλο τον κόσμο...
You may say I'm a dreamer
Ίσως να πεις ότι είμαι ονειροπόλος

But I'm not the only one
Αλλά δεν είμαι ο μοναδικός

I hope someday you'll join us
Ελπίζω ότι μια μέρα θα έρθεις στην παρέα μας

And the world will live as one
Κι ο κόσμος θα ζήσει σαν ένα
''Yellow lemon tree'' by the Beatles!


                                          By Fenre

Lemon tree

I’m sitting here in a boring room,
Κάθομαι εδώ σε ένα βαρετό δωμάτιο,

it’s just another rainy Sunday afternoon.
είναι άλλο ένα βροχερό Κυριακάτικο απόγευμα.

I’m wasting my time, I got nothing to do.
Χάνω το χρόνο μου, δεν έχω τίποτα να κάνω.

I’m hanging around, I’m waiting for you,
Τριγυρνάω, σε περιμένω,

but nothing ever happens – and I wonder.
Αλλά τίποτα δε συμβαίνει ποτέ - και αναρωτιέμαι.

I’m driving around in my car,
Τριγυρνάω με το αυτοκίνητο μου,

I’m driving too fast, I’m driving too far.
Οδηγώ υπερβολικά γρήγορα, πηγαίνω πολύ μακριά.

I’d like to change my point of view.
Θα ήθελα να αλλάξω την άποψή μου,

I feel so lonely, I’m waiting for you,
Νιώθω τόσο μόνος, σε περιμένω,

but nothing ever happens – and I wonder.
αλλά τίποτα δεν συμβαίνει ποτέ -  και αναρωτιέμαι

I wonder how, I wonder why
Αναρωτιέμαι πώς, αναρωτιέμαι γιατί

yesterday you told me ’bout the blue blue sky
Χθες μου είπες για τον καταγάλανο  ουρανό

and all that I can see
Και το μόνο που μπορώ να δω 

is just a yellow lemon tree.
 είναι απλά μια κίτρινη λεμονιά.

I’m turning my head up and down
Γυρίζω το κεφάλι μου πάνω κάτω

I’m turning, turning, turning, turning, turning around

Γυρίζω γύρω γύρω

And all that I can see
Και το μόνο που βλέπω 

is just another lemon tree.
είναι άλλη μια λεμονιά.

Sing: dah…

I’m sitting here, I miss the power,
Κάθομαι εδώ,  χάνω τη δύναμή μου,

I’d like to go out, taking a shower,
Θα ήθελα να βγω έξω, να κάνω ένα ντους,

but there’s a heavy cloud inside my head.
αλλά υπάρχει ένα βαρύ σύννεφο μέσα στο κεφάλι  μου.

I feel so tired, put myself into bed,
Νιώθω τόσο κουρασμένος, μπαίνω μέσα στο κρεβάτι,

where nothing ever happens – and I wonder.
όπου τίποτα δε συμβαίνει ποτέ - και αναρωτιέμαι.

Isolation – is not  good for me.
Η απομόνωση -  δεν μου κάνει καλό.

Isolation – I don’t want to sit on a lemon tree.
Απομόνωση -  δεν θέλω να καθίσω πάνω σε μια λεμονιά

I’m steppin’ around in a desert of joy.
Βγαίνω έξω σε μια έρημο χαράς

Baby, anyhow I’ll get another toy
Μωρό μου, με κάποιον τρόπο θα βρω ένα άλλο παιχνίδι 

and everything will happen – and you’ll wonder.
Και όλα θα συμβούν -  και θα αναρωτιέσαι

I wonder how, I wonder why
Αναρωτιέμαι πώς, αναρωτιέμαι γιατί

yesterday you told me ’bout the blue blue sky
Χθες μου μιλούσες για τον καταγάλανο ουρανό

and all that I can see
και αυτό που βλέπω τώρα 

is just another lemon tree.
είναι μόνο άλλη μια λεμονιά.

I’m turning my head up and down
Γυρίζω το κεφάλι μου πάνω κάτω

I’m turning, turning, turning, turning, turning around
Γυρίζω γύρω γύρω

and all that I can see
Και το μόνο που βλέπω 

is just a yellow lemon tree.
είναι μια κίτρινη λεμονιά.

And I wonder, wonder
Και αναρωτιέμαι, αναρωτιέμαι

I wonder how, I wonder why
Αναρωτιέμαι πώς, αναρωτιέμαι γιατί

yesterday you told me ’bout the blue blue sky
Χθες μου μιλούσες για τον καταγάλανο  ουρανό

and all that I can see
και το μόνο που βλέπω

and all that I can see
και το μόνο που βλέπω

and all that I can see is just a yellow lemon tree.
και το μόνο που βλέπω είναι μια κίτρινη λεμονιά.
''Τhe Reason'' by Hoobastank
(Ο λόγος / η αιτία)
                                                          By FlyerWithoutWings


I'm not a perfect person
Δεν είμαι τέλειος άνθρωπος

There's many things I wish I didn't do
Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που εύχομαι να μην είχα κάνει

But I continue learning
Αλλά συνεχίζω να μαθαίνω

I never meant to do those things to you
Ποτέ δεν σκόπευα να κάνω αυτά τα πράγματα σ' εσένα

And so I have to say before I go
Κι έτσι πρέπει να πω πριν φύγω

That I just want you to know
Ότι θέλω απλά να γνωρίζεις

I've found a reason for me
Ότι έχω βρει έναν λόγο για 'μένα

To change who I used to be
Για να αλλάξω αυτό που ήμουν

A reason to start over new
Έναν λόγο για να ξαναρχίσω κάτι νέο 

and the reason is you.
και ο λόγος είσαι εσύ.

I'm sorry that I hurt you
Λυπάμαι που σε πλήγωσα

It's something I must live with everyday
Είναι κάτι με το οποίο πρέπει να ζω κάθε μέρα

And all the pain I put you through
Και όλο τον πόνο που σου προκάλεσα

I wish that I could take it all away
Εύχομαι να μπορούσα να τον πάρω όλο μακριά

And be the one who catches all your tears
Και να είμαι αυτός που θα μαζέψει όλα σου τα δάκρυα 

That's why I need you to hear
Γι' αυτό θέλω να ακούσεις

I've found a reason for me
Ότι έχω βρει έναν λόγο για 'μένα

To change who I used to be
Για να αλλάξω αυτό που ήμουν

A reason to start over new
Έναν λόγο για να ξαναρχίσω κάτι νέο

and the reason is you
και ο λόγος είσαι εσύ

and the reason is you [x3]
και ο λόγος είσαι εσύ

I'm not a perfect person
Δεν είμαι τέλειος άνθρωπος

I never meant to do those things to you
Ποτέ δεν σκόπευα να κάνω αυτά τα πράγματα σ' εσένα

And so I have to say before I go
Κι έτσι πρέπει να πω πριν φύγω

That I just want you to know

Ότι θέλω απλά να γνωρίζεις

I've found a reason for me
Ότι έχω βρει έναν λόγο για 'μένα

To change who I used to be
Για να αλλάξω αυτό που ήμουν

A reason to start over new
Έναν λόγο για να ξαναρχίσω κάτι νέο 

and the reason is you
και ο λόγος είσαι εσύ

I've found a reason to show
Έχω βρει έναν λόγο για να δείξω

A side of me you didn't know
Μια πλευρά του εαυτού μου που δεν γνώριζες

A reason for all that I do
Έναν λόγο για όλα όσα κάνω

And the reason is you.
Και ο λόγος είσαι εσύ. 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...