Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015

''Yellow lemon tree'' by the Beatles!


                                          By Fenre

Lemon tree

I’m sitting here in a boring room,
Κάθομαι εδώ σε ένα βαρετό δωμάτιο,

it’s just another rainy Sunday afternoon.
είναι άλλο ένα βροχερό Κυριακάτικο απόγευμα.

I’m wasting my time, I got nothing to do.
Χάνω το χρόνο μου, δεν έχω τίποτα να κάνω.

I’m hanging around, I’m waiting for you,
Τριγυρνάω, σε περιμένω,

but nothing ever happens – and I wonder.
Αλλά τίποτα δε συμβαίνει ποτέ - και αναρωτιέμαι.

I’m driving around in my car,
Τριγυρνάω με το αυτοκίνητο μου,

I’m driving too fast, I’m driving too far.
Οδηγώ υπερβολικά γρήγορα, πηγαίνω πολύ μακριά.

I’d like to change my point of view.
Θα ήθελα να αλλάξω την άποψή μου,

I feel so lonely, I’m waiting for you,
Νιώθω τόσο μόνος, σε περιμένω,

but nothing ever happens – and I wonder.
αλλά τίποτα δεν συμβαίνει ποτέ -  και αναρωτιέμαι

I wonder how, I wonder why
Αναρωτιέμαι πώς, αναρωτιέμαι γιατί

yesterday you told me ’bout the blue blue sky
Χθες μου είπες για τον καταγάλανο  ουρανό

and all that I can see
Και το μόνο που μπορώ να δω 

is just a yellow lemon tree.
 είναι απλά μια κίτρινη λεμονιά.

I’m turning my head up and down
Γυρίζω το κεφάλι μου πάνω κάτω

I’m turning, turning, turning, turning, turning around

Γυρίζω γύρω γύρω

And all that I can see
Και το μόνο που βλέπω 

is just another lemon tree.
είναι άλλη μια λεμονιά.

Sing: dah…

I’m sitting here, I miss the power,
Κάθομαι εδώ,  χάνω τη δύναμή μου,

I’d like to go out, taking a shower,
Θα ήθελα να βγω έξω, να κάνω ένα ντους,

but there’s a heavy cloud inside my head.
αλλά υπάρχει ένα βαρύ σύννεφο μέσα στο κεφάλι  μου.

I feel so tired, put myself into bed,
Νιώθω τόσο κουρασμένος, μπαίνω μέσα στο κρεβάτι,

where nothing ever happens – and I wonder.
όπου τίποτα δε συμβαίνει ποτέ - και αναρωτιέμαι.

Isolation – is not  good for me.
Η απομόνωση -  δεν μου κάνει καλό.

Isolation – I don’t want to sit on a lemon tree.
Απομόνωση -  δεν θέλω να καθίσω πάνω σε μια λεμονιά

I’m steppin’ around in a desert of joy.
Βγαίνω έξω σε μια έρημο χαράς

Baby, anyhow I’ll get another toy
Μωρό μου, με κάποιον τρόπο θα βρω ένα άλλο παιχνίδι 

and everything will happen – and you’ll wonder.
Και όλα θα συμβούν -  και θα αναρωτιέσαι

I wonder how, I wonder why
Αναρωτιέμαι πώς, αναρωτιέμαι γιατί

yesterday you told me ’bout the blue blue sky
Χθες μου μιλούσες για τον καταγάλανο ουρανό

and all that I can see
και αυτό που βλέπω τώρα 

is just another lemon tree.
είναι μόνο άλλη μια λεμονιά.

I’m turning my head up and down
Γυρίζω το κεφάλι μου πάνω κάτω

I’m turning, turning, turning, turning, turning around
Γυρίζω γύρω γύρω

and all that I can see
Και το μόνο που βλέπω 

is just a yellow lemon tree.
είναι μια κίτρινη λεμονιά.

And I wonder, wonder
Και αναρωτιέμαι, αναρωτιέμαι

I wonder how, I wonder why
Αναρωτιέμαι πώς, αναρωτιέμαι γιατί

yesterday you told me ’bout the blue blue sky
Χθες μου μιλούσες για τον καταγάλανο  ουρανό

and all that I can see
και το μόνο που βλέπω

and all that I can see
και το μόνο που βλέπω

and all that I can see is just a yellow lemon tree.
και το μόνο που βλέπω είναι μια κίτρινη λεμονιά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...