Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2016

Γ' class - Magic Book 2 - Unit 5: The animal school = Το σχολείο των ζώων

Lesson 3: A bright world

                              Ένας φωτεινός κόσμος
Κάνε κλικ στην εικόνα!
Εικονίδιο

Γ' class - Magic Book 2 - Unit 5: The animal school = Το σχολείο των ζώων


Lesson 2: Lessons at the animal school

                           Μαθήματα στο σχολείο των ζώων 

Γ' class - Magic Book 2 - Unit 5: The animal school = Το σχολείο των ζώων

Lesson 1: School is fun

                     Το σχολείο είναι διασκεδαστικό

B' class: The English Alphabet - Το Αγγλικό Αλφάβητο


B' class: Alphabet Songs - The Letter Zz (ζεντ))


B' class: Alphabet Songs - The Letter Yy(γουάι)

B' class: Alphabet Songs - The Letter Xx(εξ)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...