Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2015

Song: ''All of Me'' by John LegendAll of me 

Όλος μου ο εαυτός 
What would I do without your smart mouth?
Τι θα έκανα χωρίς το έξυπνο στόμα σου;

Drawing me in, and you kicking me out
Να με τραβάει μέσα, κι εσύ να με σπρώχνεις έξω

Got my head spinning, no kidding
Κάνει το μυαλό μου να στριφογυρίζει, δεν αστειεύομαι

I can’t pin you down
Δεν μπορώ να σε καθηλώσω

What’s going on in that beautiful mind?
Tι τρέχει σε αυτό το όμορφο μυαλό;

I’m on your magical mystery ride
Είμαι στη μαγική, μυστηριώδη σου βόλτα

And I’m so dizzy, don’t know what hit me, but I’ll be alright
Και είμαι τόσο ζαλισμένος, δεν ξέρω τι με χτύπησε, αλλά θα είμαι καλά

My head’s under water
Το κεφάλι μου βρίσκεται κάτω από το  νερό

But I’m breathing fine
Αλλά αναπνέω μια χαρά

You’re crazy and I’m out of my mind
Είσαι τρελή και εγώ είμαι εκτός λογικής

‘Cause all of me
Γιατί όλος μου ο εαυτός

Loves all of you
αγαπά καθετί δικό σου

Love your curves and all your edges
Αγαπώ τις καμπύλες σου και όλες σου τις γωνίες

All your perfect imperfections
Όλες τις τέλειες ατέλειές σου

Give your all to me
Δώσε όλο σου τον εαυτό σ' εμένα

I’ll give my all to you
Θα δώσω όλο μου τον εαυτό σ' εσένα

You’re my end and my beginning
Είσαι το τέλος μου και η αρχή μου

Even when I lose, I’m winning
Ακόμα και όταν χάνω, νικάω

‘Cause I give you all of me
Γιατί δίνω όλο μου τον εαυτό σ' εσένα

And you give me all of you
κι εσύ δώσε όλο σου τον εαυτό σ' εμένα

How many times do I have to tell you
Πόσες φορές πρέπει να στο πω

Even when you’re crying you’re beautiful too?
Ακόμα κι όταν κλαις είσαι επίσης όμορφη;

The world is beating you down,
Ο κόσμος σε χτυπάει κάτω,

I’m around through every move
Είμαι γύρω από κάθε κίνηση

You’re my downfall, you’re my muse
Είσαι η καταστροφή μου, είσαι η μούσα μου

My worst distraction, my rhythm and blues
Η χειρότερη αναστάτωσή μου, ο ρυθμός μου και οι μελαγχολίες μου

I can’t stop singing,
Δεν μπορώ να σταματήσω να τραγουδάω

It’s ringing in my head for you
Ακούγεται στο μυαλό μου για 'σένα

My head’s under water
Το κεφάλι μου είναι βυθισμένο στο νερό

But I’m breathing fine
Αλλά αναπνέω μια χαρά


You’re crazy and I’m out of my mind
Είσαι τρελή κι εγώ είμαι εκτός λογικής

‘Cause all of me
Γιατί όλος μου ο εαυτός

Loves all of you
Αγαπά καθετί δικό σου

Love your curves and all your edges
Αγαπώ τις καμπύλες σου και όλες σου τις γωνίες

All your perfect imperfections
Όλες τις τέλειες ατέλειές σου

Give your all to me
Δώσε όλο σου τον εαυτό σ' εμένα

I’ll give my all to you
Θα δώσω όλο μου τον εαυτό σ' εσένα

You’re my end and my beginning
Είσαι το τέλος μου και η αρχή μου

Even when I lose, I’m winning
Ακόμα κι όταν χάνω, νικάω

‘Cause I give you all of me
Γιατί δίνω όλο μου τον εαυτό σ' εσένα

And you give me all of you
κι εσύ δώσε όλο σου τον εαυτό σ' εμένα

Cards on the table, we’re both showing hearts
Χαρτιά στο τραπέζι, και οι δύο έχουμε κούπες(καρδιές)

Risking it all, though it’s hard
Τα ρισκάρουμε όλα, αν και είναι δύσκολο

‘Cause all of me
Γιατί όλος μου ο εαυτός

Loves all of you
Αγαπά καθετί δικό σου

Love your curves and all your edges
Αγαπώ τις καμπύλες σου και όλες σου τις γωνίες

All your perfect imperfections
Όλες τις τέλειες ατέλειές σου

Give your all to me
Δώσε όλο σου τον εαυτό σ' εμένα

I’ll give my all to you
Θα δώσω όλο μου τον εαυτό σε 'σένα

You’re my end and my beginning
Είσαι το τέλος μου και η αρχή μου

Even when I lose, I’m winning
Ακόμα και όταν χάνω, νικάω

‘Cause I give you all of me
Γιατί δίνω όλο μου τον εαυτό σ' εσένα

And you give me all of you
κι εσύ δώσε όλο σου τον εαυτό σ' εμένα

I give you all of me
Δίνω όλο μου τον εαυτό σ' εσένα

And you give me all of you
και εσύ δώσε όλο σου τον εαυτό σ' εμένα

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...