Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2015

B' class: Colours - Χρώματα

Κάνε κλικ στην εικόνα!

Δ' class: The Days of the Week - Ακουστικό παιχνίδι

Κάνε κλικ στην εικόνα!

Δ' class:Numbers -teen or -ty?

Κάνε κλικ στην εικόνα!

Δ' class: Numbers 1-100

Κάνε κλικ στην εικόνα!

Γ' class: ABC ακουστική εξάσκηση

Κάνε κλικ στην εικόνα για να ακούσεις τα γράμματα του Αγγλικού αλφάβητου!

Γ' class: The ABC Song - Το τραγούδι του αλφάβητου

E' class: ''A Day in my Life''

By Jordan  E'2 classBy Stella     E'2 class
 By Philip   E'2 class


By Alexia   E'2 class
 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...