Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2015

B' class: How old are you? / How are you? = Πόσων χρόνων είσαι; / Τι κάνεις;

B' class: How old are you? = Πόσων χρόνων είσαι;

B' class: What's your name? = Ποιο είναι το όνομά σου;

E' class: ''A Day in my Life''

     By Stergios Ts. - E'1 class:

By Anestis T. - E'1 class:By  Tasos K. - E'1 class:
By Kelly Ef. - E'1 class:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...