Κυριακή, 19 Απριλίου 2015

Γ' class: verbs (ρήματα)

Κάνε κλικ στην εικόνα να ακούσεις τα ρήματα στα Αγγλικά στο εικονίδιο ''καθημερινές δραστηριότητες''! 


Now watch this video!A' - Β' class: My house (To σπίτι μου)

To the garden - Στον κήπο

Μέρη του σπιτιού

Songs - ΤραγούδιαThis is the way - Αυτός είναι ο τρόπος

This is the way we open the door, open the door, open the door

This is the way we open the door Αποτέλεσμα εικόνας για open the door

in the house!
This is the way we close the door, close the door, close the door


This is the way we close the door

in the house!
This is the way we ride a bike, ride a bike, ride a bike


This is the way we ride a bike 

in the garden!

This is the way we climb a tree, climb a tree, climb a tree

This is the way we climb a tree 

in the garden!
Where is my robot?  - Που είναι το ρομπότ μου?
Δ' class - Unit 8: Around the city

Rules and regulations
(Κανόνες και κανονισμοί)


Αποτέλεσμα εικόνας για dos and don'ts
At school


Must (Πρέπει) - 
Must not / Mustn't (Απαγορεύεται)
   Do's and don'ts in the countryside.
   What are they?


Mrs Hacket's interractive book
Κάνε κλικ στην εικόνα!Song by Matt!!!


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...