Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013


The psychiatrist was asking questions to test his patient:

-Do you ever hear voices without knowing who is speaking, or where the voices are coming from?

-Yes, sir, I do.
-And when does this occur?
-When I answer the telephone.


(psychiatrist = ψυχίατρος, patient = ασθενής, voices = φωνές,
occurs = συμβαίνει)
I have seven letters.
The first two stand for a boy.
The first three stand for a girl.
The first four stand for a brave boy.
But all my letters stand for a brave girl.
What word am I?

The anwser: he
                        her
                             hero
                                  heroine(brave = γενναίος-α-ο, stand for =  αντιπροσωπεύω, συμβολίζω)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...