Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013

I have seven letters.
The first two stand for a boy.
The first three stand for a girl.
The first four stand for a brave boy.
But all my letters stand for a brave girl.
What word am I?

The anwser: he
                        her
                             hero
                                  heroine(brave = γενναίος-α-ο, stand for =  αντιπροσωπεύω, συμβολίζω)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...