Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2013


Γ' class pre-unit: ''Head and shoulders'' (''Κεφάλι και ώμοιΙ'')

Song / Τραγούδι:
Head and shoulders
Κεφάλι και ώμοι

knees and toes, knees and toes
γόνατα και δάχτυλα ποδιών

and eyes and ears
και μάτια και αφτιά

and a mouth and a nose
και στόμα και μύτη

head and shoulders 
κεφάλι και ώμοι

knees and toes, (knees and toes)
γόνατα και δάχτυλα ποδιών.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...