Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2016

Γ' class: Unit 3: The ant and the cricket

    Lesson 2: Autumn's here!

Γ' class: Ενικός αριθμός(ένα) - Πληθυντικός αριθμός(πολλά)


B' class: Ενικός αριθμός (ένα) - Πληθυντικός αριθμός (πολλά)


B' class: Alphabet Songs - The Letter Mm (εμ)


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...