Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014

Students' work ST1 class (on unit 3)

The Call Of the Wild by Jack London

spring


                                                                the winner:


summer
                                 the winner:


Students' work ST ' CLASS (on unit 6)

Jobs
                                                                                                                                                                                                                        By Evelyn Bl. 
                                                                                                                                                                                                                   By Konstantina K.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...