Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015

''Τhe Reason'' by Hoobastank
(Ο λόγος / η αιτία)
                                                          By FlyerWithoutWings


I'm not a perfect person
Δεν είμαι τέλειος άνθρωπος

There's many things I wish I didn't do
Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που εύχομαι να μην είχα κάνει

But I continue learning
Αλλά συνεχίζω να μαθαίνω

I never meant to do those things to you
Ποτέ δεν σκόπευα να κάνω αυτά τα πράγματα σ' εσένα

And so I have to say before I go
Κι έτσι πρέπει να πω πριν φύγω

That I just want you to know
Ότι θέλω απλά να γνωρίζεις

I've found a reason for me
Ότι έχω βρει έναν λόγο για 'μένα

To change who I used to be
Για να αλλάξω αυτό που ήμουν

A reason to start over new
Έναν λόγο για να ξαναρχίσω κάτι νέο 

and the reason is you.
και ο λόγος είσαι εσύ.

I'm sorry that I hurt you
Λυπάμαι που σε πλήγωσα

It's something I must live with everyday
Είναι κάτι με το οποίο πρέπει να ζω κάθε μέρα

And all the pain I put you through
Και όλο τον πόνο που σου προκάλεσα

I wish that I could take it all away
Εύχομαι να μπορούσα να τον πάρω όλο μακριά

And be the one who catches all your tears
Και να είμαι αυτός που θα μαζέψει όλα σου τα δάκρυα 

That's why I need you to hear
Γι' αυτό θέλω να ακούσεις

I've found a reason for me
Ότι έχω βρει έναν λόγο για 'μένα

To change who I used to be
Για να αλλάξω αυτό που ήμουν

A reason to start over new
Έναν λόγο για να ξαναρχίσω κάτι νέο

and the reason is you
και ο λόγος είσαι εσύ

and the reason is you [x3]
και ο λόγος είσαι εσύ

I'm not a perfect person
Δεν είμαι τέλειος άνθρωπος

I never meant to do those things to you
Ποτέ δεν σκόπευα να κάνω αυτά τα πράγματα σ' εσένα

And so I have to say before I go
Κι έτσι πρέπει να πω πριν φύγω

That I just want you to know

Ότι θέλω απλά να γνωρίζεις

I've found a reason for me
Ότι έχω βρει έναν λόγο για 'μένα

To change who I used to be
Για να αλλάξω αυτό που ήμουν

A reason to start over new
Έναν λόγο για να ξαναρχίσω κάτι νέο 

and the reason is you
και ο λόγος είσαι εσύ

I've found a reason to show
Έχω βρει έναν λόγο για να δείξω

A side of me you didn't know
Μια πλευρά του εαυτού μου που δεν γνώριζες

A reason for all that I do
Έναν λόγο για όλα όσα κάνω

And the reason is you.
Και ο λόγος είσαι εσύ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...