Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

A barrel weighed twenty kilos,  but after a man put something in it, the barrel weighed only five kilos. What did he put in it?

The answer to the riddle: He put a hole in it-it was Jim K. who found it!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...