Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013


A hungry donkey was tied to a rope eight metres long. About thirty metres away there was a pile of fresh carrots. The donkey wanted to eat those carrots. How did he reach them?

(was tied = ήταν δεμένος, a pile of =  ένας σωρός από, reach = φτάνω)
The answer was found by John P.  : The donkey was tied to a rope, but the rope was not tied anywhere!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...