Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

ST' class: Unit 2 - Going shopping (Πηγαίνοντας για ψώνια)1. Φαγητά: Μετρήσιμα και μη μετρήσιμα ουσιαστικά2. Food quantities - Ποσότητες φαγητών


  Play the game!
3. Μερικοί-ές-ά / Λίγο       -        Καθόλου
(Για αριθμήσιμα και  μη αριθμήσιμα) Exercise:

4. Πολύ (Μη αριθμήσιμα)           Πολλοί - ές - ά
                                                 (αριθμήσιμα)
Στην ερώτηση και άρνηση!A lot of = Πολλοί - ές - ά / πολύ
(Για αριθμήσιμα και για μη αριθμήσιμα)  
 Στην κατάφαση!

 Exercises:

5. How many? = Πόσοι - ες- α; (αριθμήσιμα)
 How much? = Πόσο (μη αριθμήσιμα)
6. Few = Λίγοι - ες - α (αριθμήσιμα)
Little = Λίγο (μη αριθμήσιμα) 7. Shopping - Ψώνια:
                                                     
8. Ρουχισμός

Play the game!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...