Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

E' class unit 7: ''Going back in time'' - Simple Past (Αόριστος) - Past Continuous (Παρατατικός)

A. Simple Past - Απλός Αόριστος
   Στα Ελληνικά είναι ο Αόριστος

Το ρήμα ''to be'' = Ήμουν


Ομαλά ρήματα: π.χ. work = εργάζομαιΟρθογραφικοί κανόνες: 
Ανώμαλα ρήματα:

Pronunciation = ΠροφοράΛέξεις - κλειδιά:
Αποτέλεσμα εικόνας για past simple keywordsExamples - Παραδείγματα:
Άσκηση για το σπίτι:
 Στο τετράδιό σας να γράψετε τα ομαλά ρήματα στον Απλό Αόριστο:

Watch the video!

   created by Doxa SkenteridouClick on the picture to watch the video about Shakespeare!
Click on the picture to watch the story of Hamlet and do the exercises!
Game: Click on the picture!
B': Past Continuous - Aόριστος Διαρκείας
Στα Ελληνικά είναι ο Παρατατικός

Short answers - Σύντομες απαντήσεις:Ισχύουν οι ίδιοι ορθογραφικοί κανόνες που ισχύουν και στον Ενεστώτα Διαρκείας( Present Continuous) στο ρήμα:

Examples:

Ασκήσεις για την τάξη:
1. Click on the picture!
2. Click on the picture!3. Click on the picture!
Άσκηση για το σπίτι:
What was everyone doing at this time six months ago?


Επαναληπτικές ασκήσεις

A) WRITE THE SENTENCES IN THE SIMPLE PAST OR PAST CONTINUOUS:

1. We live in a village.
    We........................................................... .

2. She is watching a film now.
    She ........................................................yesterday.

3. He is eating some cherries now.
    He ......................................   yesterday.

4. They go to the park every day.
     They .......................................to the park yesterday.

5. I clean my room at weekends.
    I .................................................... yesterday.

6. My mother usually washes the dishes.
    My mother ................................................ yesterday, too.

7. My little brother often forgets his homework.
    My little brother ................................... yesterday, too.

8. We don't dance modern dances.
    We ................................................ last night.

9. He isn't drinking lemonade.
    He ..................................................... two hours ago.

10. She isn't thirsty now.
      She ....................................................... yesterday.


B) WRITE THE SENTENCES IN THE INTERROGATIVE AND THE NEGATIVE FORM:

1. We sat under a tree for a rest.


2. We were scared.


3. They remembered the old beggar.


4. My mother usually gave me money.


5. He was reading my article when I called him.C) CORRECT THE MISTAKES IN THE TEXT:

Yesterday were a very special day. In the 9 o' clock at the morning

 we wented for a walk in the forest and in 11 o' clock we returns to the camp. We not did played basketball but we played volleyball because we are liking volleyball very much. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...