Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015

One Direction - Story of My Life


By jaybug 191Story of My Life

Written in these walls are the stories that I can’t explain
Γραμμένες σε αυτούς τους τοίχους είναι οι ιστορίες που δεν μπορώ να εξηγήσω

I leave my heart open but it stays right here empty for days
Αφήνω την καρδιά μου ανοιχτή αλλά μένει ακριβώς εδώ αδειανή για μέρες


She told me in the morning she don’t feel the same about us in her bones
Αυτή μου είπε το πρωί ότι δε νιώθει το ίδιο για εμάς μέσα της

It seems to me that when I die these words will be written on my stone
Μου φαίνεται ότι όταν πεθάνω αυτά τα λόγια θα γραφτούν στον τάφο μου


And I’ll be gone, gone tonight
Και θα φύγω, θα φύγω απόψε

The ground beneath my feet is open wide
Το έδαφος κάτω από τα πόδια μου είναι ορθάνοιχτο

The way that I've been holdin' on too tight
Ο τρόπος που αντέχω τόσο πολύ

With nothing in between 
Με τίποτα ανάμεσά μας


The story of my life I take her home
Την  ιστορία της ζωής μου την πηγαίνω σπίτι μου

I drive all night to keep her warm and time
Οδηγώ όλη τη νύχτα για να την κρατήσω ζεστή και ο χρόνος 

Is frozen (the story of, the story of)
παγώνει


The story of my life I give her hope
Την ιστορία της ζωής μου της δίνω ελπίδα

I spend her love until she's broke inside
Ξοδεύω την αγάπη της μέχρι να μην μείνει τίποτα μέσα

The story of my life (the story of, the story of)
Την ιστορία της ζωής μου

Written on these walls are the colours I can’t change
Γραμμένα σε αυτούς τους τοίχους βρίσκονται τα χρώματα που δεν μπορώ να αλλάξω

Leave my heart open but it stays right here in its cage
Αφήνω την καρδιά μου ανοιχτή αλλά μένει ακριβώς εδώ μέσα στο κλουβί της


I know that in the morning now see us in the light upon you here
Γνωρίζω ότι το πρωί  θα μας βρει με το φως επάνω σου εδώ

Although I am broken my heart is untamed still
Αν και είμαι κομμάτια η καρδιά μου είναι ακόμη άγρια


And I’ll be gone, gone tonight
Και θα φύγω, θα φύγω απόψε

The fire beneath my feet is burning bright
Η φωτιά κάτω από τα πόδια μου καίει φωτεινή

The way that I been holdin' on so tight
Ο τρόπος που αντέχω τόσο δυνατά

With nothing in between
Με τίποτα ανάμεσά μας


The story of my life I take her home                                     ( again)

I drive all night to keep her warm and time

Is frozen (the story of, the story of)

The story of my life I give her hope

I spend her love until she's broke inside

The story of my life (the story of, the story of)


And I been waiting for this time to come around
Και περιμένω τόσον καιρό να έρθει αυτή η ώρα

But baby running after you is like chasing the clouds
Αλλά μωρό μου το να σε τρέχω από πίσω σου είναι σαν να κυνηγάω τα σύννεφα


The story of my life I take her home                            (again)

I drive all night to keep her warm and time

Is frozen


The story of my life I give her hope (give her hope)

I spend her love until she's broke inside (until she's broken inside)

The story of my life (the story of, the story of)

The story of my life

The story of my life (the story of, the story of)

The story of my life


The official video (Το επίσημο βίντεο)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...