Τρίτη, 28 Απριλίου 2015

Δ' class - Unit 7: Imperatives (Προστακτική)

          Christina Aguilera Feat A Great Big World

 "Say Something''

                                By Casper Xtina


                                     

Say something
Say something, I'm giving up on you
Πες κάτι, σε εγκαταλείπω


I'll be the one, if you want me to
Θα είμαι ο μοναδικός (η μοναδική), εάν θέλεις να είμαι


Anywhere, I would've followed you
Οπουδήποτε, θα σε είχα ακολουθήσει


Say something, I'm giving up on you
Πες κάτι, σε εγκαταλείπω


And I am feeling so small
Κι εγώ αισθάνομαι τόσο μικρός-ή


It was over my head
Αυτό δεν μπορούσα να το κατανοήσω


I know nothing at all
Εγώ δεν γνωρίζω τίποτα απολύτως


And I will stumble and fall
Κι εγώ θα σκοντάψω και θα πέσω


I'm still learning to love
Ακόμη μαθαίνω να αγαπάω


Just starting to crawl
Μόλις αρχίζω να μπουσουλάω


Say something, I'm giving up on you
Πες κάτι, σε εγκαταλείπω I'm sorry that I couldn't get to you
Λυπάμαι που δεν μπόρεσα να έρθω σ' εσένα 


Anywhere, I would've followed you
Οπουδήποτε, θα σε είχα ακολουθήσει


Say something, I'm giving up on you
Πες κάτι, σε εγκαταλείπω


And I will swallow my pride
Κι εγώ θα καταπιώ την υπερηφάνεια μου


You're the one that I love
Εσύ είσαι αυτός - ή που αγαπώ


And I'm saying goodbye
Και λέω αντίο


Say something, I'm giving up on you
Πες κάτι, σε εγκαταλείπω


And I'm sorry that I couldn't get to you
Λυπάμαι που δεν μπόρεσα να έρθω σ' εσένα And anywhere, I would have followed you
Οπουδήποτε, θα σε είχα ακολουθήσειOh-oh-oh-oh say something, I'm giving up on you
Πες κάτι, σε εγκαταλείπω


Say something, I'm giving up on you
Πες κάτι, σε εγκαταλείπω


Say something
Πες κάτι

Let's watch the official video and sing along!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...