Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015

Song: Mamma mia


                               video made by Hanna Olsson

         Mamma mia - THE ABBA
I've been cheated by you since I don't know when
Με εξαπατάς από τότε που κι εγώ δεν ξέρω πότε

So I made up my mind, it must come to an end
Γι' αυτό αποφάσισα, αυτό πρέπει να τελειώσει

Look at me now, will I ever learn?
Κοίταξέ με τώρα, θα μάθω ποτέ;

I don't know how but I suddenly lose control
Δεν γνωρίζω πώς μα ξαφνικά χάνω τον έλεγχο

There's a fire within my soul
Υπάρχει μια φωτιά μέσα στην ψυχή μου

Just one look and I can hear a bell ring
Μόνο μια ματιά και ακούω κουδούνι να χτυπάει

One more look and I forget everything, w-o-o-o-oh
Άλλη μια ματιά και  ξεχνώ τα πάντα, ω

Mamma mia, here I go again
Θεούλη μου, εδώ είμαι πάλι

My my, how can I resist you?
Θεέ μου, πώς μπορώ να σου αντισταθώ;

Mamma mia, does it show again?
Θεούλη μου, φαίνεται ξανά;

My my, just how much I've missed you
Θεέ μου, το πόσο μου έχεις λείψει

Yes, I've been brokenhearted
Ναι, είμαι πληγωμένη-ος

Blue since the day we parted
Θλιμμένη-ος από τη μέρα που χωρίσαμε

Why, why did I ever let you go?
Γιατί, γιατί σε άφησα να φύγεις;

Mamma mia, now I really know,
Θεούλη μου, τώρα αληθινά ξέρω

My my, I could never let you go.
Θεέ μου, δεν θα μπορούσα ποτέ να σε αφήσω να φύγεις.

I've been angry and sad about things that you do
Είμαι θυμωμένη-ος και λυπημένη-ος για πράγματα που κάνεις

I can't count all the times that I've told you we're through
Δεν μπορώ να μετρήσω όλες τις φορές που σου είπα ότι χωρίζουμε

And when you go, when you slam the door
Και όταν φεύγεις, όταν χτυπάς πίσω σου την πόρτα

I think you know that you won't be away too long
Νομίζω ξέρεις ότι δεν θα είσαι μακριά για πολύ

You know that I'm not that strong.
Ξέρεις ότι δεν είμαι τόσο δυνατή-ός.

Just one look and I can hear a bell ring
Μόνο μια ματιά και ακούω  κουδούνι να χτυπάει

One more look and I forget everything, w-o-o-o-oh
Άλλη μια ματιά και ξεχνάω τα πάντα, ω

Mamma mia, here I go again
Θεούλη μου, εδώ είμαι ξανά

My my, how can I resist you?
Θεέ μου, πώς μπορώ να σου αντισταθώ;

Mamma mia, does it show again?
Θεούλη μου, φαίνεται ξανά;

My my, just how much I've missed you
Θεέ μου, απλά το πόσο μου έλειψες

Yes, I've been brokenhearted
Ναι, ήμουν πληγωμένη-ος

Blue since the day we parted
Θλιμμένος-η από τη μέρα που χωρίσαμε

Why, why did I ever let you go?
Γιατί, γιατί σε άφησα να φύγεις;

Mamma mia, even if I say
Θεούλη μου, ακόμη κι αν πω 

Bye bye, leave me now or never
Αντίο, παράτησέ με εδώ και τώρα

mamma mia, it's a game we play
Θεούλη μου, είναι ένα παιχνίδι που παίζουμε

Bye bye doesn't mean forever
Το αντίο δεν σημαίνει για πάντα

Mamma mia, here I go again
Θεούλη μου, εδώ είμαι ξανά

My my, how can I resist you?
Θεέ μου, πώς μπορώ να σου αντισταθώ;

Mamma mia, does it show again?
Θεούλη μου, φαίνεται πάλι;

My my, just how much I've missed you
Θεέ μου, απλά το πόσο μου έχεις λείψει 

Yes, I've been brokenhearted
Ναι, ήμουν πληγωμένη-ος

Blue since the day we parted
Θλιμμένη-ος από τη μέρα που χωρίσαμε

Why, why did I ever let you go
Γιατί, γιατί, σε άφησα ποτέ να φύγεις

Mamma mia, now I really know
Θεούλη μου, τώρα, αληθινά γνωρίζω

My my, I could never let you go
Θεέ μου, δεν θα μπορούσα ποτέ να σε αφήσω να φύγεις
    ''Chiquitita'' by the ABBA

By DazzleDigit
Chiquitita: ένας ύμνος στη φιλία

Chiquitita, tell me what's wrong
Chiquitita, πες μου τι δεν πάει καλά

You're enchained by your own sorrow
Είσαι αλυσοδεμένη από την ίδια σου τη λύπη

 In your eyes there is no hope for tomorrow
Μέσα στα μάτια σου δεν υπάρχει ελπίδα για το αύριο

How I hate to see you like this
Πόσο απεχθάνομαι να σε βλέπω έτσι

There is no way you can deny it
Δεν υπάρχει τρόπος να το αρνηθείς αυτό

I can see that you're oh so sad, so quiet
Βλέπω ότι είσαι ω τόσο λυπημένη, τόσο αμίλητη

Chiquitita, tell me the truth
Chiquitita, πες μου την αλήθεια

I'm a shoulder you can cry on
Είμαι ένας ώμος όπου μπορείς να κλάψεις

Your best friend, I'm the one you must rely on
Η καλύτερή σου φίλη, είμαι αυτή στην οποία πρέπει να στηριχθείς

 You were always sure of yourself
Ήσουν πάντα σίγουρη για τον εαυτό σου

Now I see you've broken a feather
Τώρα βλέπω ότι έχεις σπάσει ένα σου φτερό

I hope we can patch it up together
Ελπίζω ότι μπορούμε να το επιδιορθώσουμε μαζί

Chiquitita, you and I know
Chiquitita, εσύ κι εγώ γνωρίζουμε

How the heartaches come and they go and the scars they're leaving
Πώς τα καρδιοχτύπια έρχονται και φεύγουν καθώς και τα σημάδια που αφήνουν

You'll be dancing once again and the pain will end
Θα χορεύεις και πάλι ξανά και ο πόνος θα τελειώσει

  You will have no time for grieving
Δεν θα έχεις χρόνο να θλίβεσαι

Chiquitita, you and I cry
Chiquitita, εσύ κι εγώ κλαίμε

But the sun is still in the sky and shining above you
Αλλά ο ήλιος είναι ακόμη στον ουρανό και λάμπει πάνω από εσένα

Let me hear you sing once more like you did before
Άσε με να σε ακούσω να τραγουδάς άλλη μια φορά όπως έκανες παλιά

 Sing a new song, Chiquitita
Να τραγουδάς ένα καινούριο τραγούδι, Chiquitita

 Τry once more like you did before
Προσπάθησε άλλη μια φορά όπως έκανες παλιά

Sing a new song, Chiquitita
Τραγούδησε ένα καινούριο τραγούδι, Chiquitita

So the walls came tumbling down
Λοιπόν οι τοίχοι κατρακύλησαν

And your love's a blown out candle
Και η αγάπη σου είναι ένα σβησμένο κερί

All is gone and it seems too hard to handle
Όλα τελείωσαν και φαίνεται υπερβολικά δύσκολο να το χειριστείς

Chiquitita, tell me the truth
Chiquitita, πες μου την αλήθεια


There is no way you can deny it
Δεν υπάρχει τρόπος να το αρνηθείς αυτό

I see that you're oh so sad, so quiet
Βλέπω ότι είσαι ω τόσο λυπημένη, τόσο σιωπηλή.


The official video:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...