Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013

Present Perfect Simple and Comparisons

Who has skipped  the longest?

                Who  has read  a word backwards the fastest?


                            Who has made  the others laugh the fastest
Record races  with the  ST' classes - a funny way to put  Present   Perfect  Simple and comparisons into practice!


Posters for the competition made by the students!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...