Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

Peter and Paul are talking:
-What are you doing?
- I'm writing a letter to my sister.
-Why are you writing so slowly?
- Because she can't read very fast.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...