Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013

ENGLISH IDIOMS

   English idioms are phrases in English that are used in everyday language usually meaning something totally different from what you see - or hear!
    Here is an English idiom:
''I heard it right from the horse's mouth'' meaning that:''I heard it from the person who said it.''
(It's not rumours!)
or:
''That was the straw that broke the camel's back'' which means: ''That was enough! No more!''

[ rumours=φήμες, straw= άχυρο, καλαμάκι, back=πλάτη ]

   What do you think? Isn't it funny? 
   Do we have such phrases in our language, Greek? How many can you think of?


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...