Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

What am I? Of all the things in the world, I am the shortest and the longest, the swiftest and the slowest. I am the thing people waste the most. Yet, they need me more than anything else, for without me nothing can be done. What am I?Well, Jim K. found the answer this morning
the time!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...