Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013A doctor had an urgent call.
- Can you come immediately, doctor? My son has just swallowed a fountain pen.
- I'll be there right away. What are you doing in the meantime?
-  Oh, I'm using a pencil.


(urgent call = επείγον τηλεφώνημα, swallow = καταπίνω, in the meantime = στο μεταξύ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...